Bokman uppdateras!

Vi uppdaterar server och återkommer så fort vi kan